Małgorzata Tarasiewicz

Mieszkańcy dla Sopotu


Program

Program

SOPOT – TERAZ MIESZKAŃCY! wysoka jakość życia – partycypacja – społeczna solidarność Sopot to uzdrowisko dla wszystkich – ale przede wszystkim  przestrzeń, w której na co dzień żyjemy. Będziemy kształtować nasze miasto zgodnie z potrzebami i marzeniami mieszkańców. Nie chcemy, aby Sopot był podporządkowany interesom deweloperów i kolonizowany przez biznes, który postrzega nasze zasoby miejskie jako źródło szybkiego zysku. Zieleń, walory uzdrowiskowe, czyste morze, wydarzenia kulturalne na wysokim poziomie muszą wygrać z hałasem, lekceważeniem potrzeb mieszkańców i brakiem przejrzystości w zarządzaniu miastem. Domagamy się efektywnej partycypacji społecznej w decydowaniu o Sopocie. Chcemy aby społeczna solidarność w naszym mieście gwarantowała słabszym wsparcie miejskiej społeczności. 1. Jakość życia: Zielone miasto bez zanieczyszczeń i hałasu. Dbałość o naturę. Zachowanie i rozwój walorów uzdrowiskowych Sopotu Zachowanie i zwiększenie ilości terenów zielonych, odkrycie sopockich potoków m.in.: Posadzenie drzew na Placu Przyjaciół i wokół niego zamiast stawiania drzew i krzewów w betonowych donicach, posadzenie bluszczu i innych pnących roślin wokół Centrum Haffnera, odkrycie potoku Wiejskiego. Zachęcanie wspólnot do pozostawiania ogródków przydomowych i nie zamieniania ich w parkingi. Zakładanie...

Więcej
Życiorys

Życiorys

Małgorzata Tarasiewicz jest współzałożycielką inicjatywy wyborczej „Mieszkańcy dla Sopotu”. Urodziła się w Sopocie. Jej matka przyjechała ze zburzonej w czasie wojny Warszawy, a ojciec z odebranego Polsce Wilna. Jej ojciec zasłynął jako kapitan wyprawy łodzią ratunkową „Chatka Puchatków” przez Atlantyk w 1959 r., co zostało przez niego opisane w książce „Szalupą przez Atlantyk”. Uczyła się w Szkole Podstawowej nr 8 i I Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie oraz w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni. Ukończyła filologię angielską (z tytułem magistra) oraz studia podyplomowe na wydziale nauk politycznych na Uniwersytecie Gdańskim. W 1986 r., w czasie studiów, została działaczką organizacji „Wolność i Pokój” (WiP), której działalność obejmowała propagowanie praw człowieka i obywatela, ekologię(akcja protestacyjna przeciwko budowie elektrowni atomowej w Żarnowcu) oraz prawo do odmowy służby wojskowej. W 2013 r. została odznaczona przez prezydenta RP Krzyżem Wolności i Solidarności za działalność polityczną w okresie komunistycznym. Wcześniej uzyskała status osoby pokrzywdzonej przez system komunistyczny. Jej działalność została opisana w kilku publikacjach m.in.: „Solidarity’s Secret” („Sekret Solidarności”; podtytuł: „Kobiety, które pokonały komunizm w Polsce”) Shany...

Więcej
Dlaczego działam na rzecz miasta?

Dlaczego działam na rzecz miasta?

Działalność na rzecz miasta to powrót do moich marzeń o demokracji bezpośredniej, o udziale mieszkańców w podejmowaniu decyzji, które dotyczą ich najbliższego otoczenia i codziennego życia. Obecnie trudno jest mi pogodzić się z tym, że przeciętny mieszkaniec Sopotu nie ma wpływu na przestrzeń, która go otacza, że narzucana nam estetyka i rozwiązania podyktowane są kalkulacją ekonomiczną czy chęcią szybkiego zysku. Dlatego chciałabym, aby mieszkańcy jak najszybciej odzyskali swoją podmiotowość. Sopot jest potencjalnie miejscem idealnym, w którym moglibyśmy cieszyć się wysoką jakością życia, na którą składają się zdrowie, bezpieczeństwo czy piękno otoczenia. Jednak na naszych oczach Sopot zmienia się w sposób, którego w większości nie akceptujemy. Powstają budynki i osiedla, które przez większą część roku stoją puste. Stosowane są tanie i tandetne rozwiązania architektoniczne, tereny zielone są niszczone. Czujemy się często bezsilni wobec decyzji podejmowanych przez Urząd Miasta i możemy jedynie przyglądać się, jak nasze miasto błyskawicznie zmienia się i traci swój niepowtarzalny charakter. Chciałabym, żeby w Sopocie mieszkańcy znowu stali się gospodarzami, a miasto zapełniło się ludźmi, którzy wiążą...

Więcej